ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер BG05M9OP001-1.019-0086-C01-Se03/ дата 07.06.2018 г.

с предмет: „Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация от трета степен по специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, професия 811060 Ресторантьор”.

Краен срок за подаване на оферти: 14.06.2018 г., 23:59 ч.

Свалете всички необходими документи от ТУК.

Share This

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 06.05.2019 няма да се извършва доставка на храна. Заявки за 07.05.2019 ще се приемат на 04.05.2019. На 24.05.2019 също няма да се извършва доставка, като на 23.05.2019 ще се доставя менюто и за 24.05.2019.